Betalingsmåder: Regler for tandbehandling udført i Danmark, uanset beløbs størrelse, kontant afregning ved behandlingens afslutning jvf. Overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen.

Vi accepterer selvfølgelig også check eller Dankort. (Ikke udenlandske kreditkort)

Almindelig tandeftersyn og tandrensninger

Regelmæssige undersøgelser og tandrensninger koster typisk under 300 kr. Vi beder dig afregne disse behandlinger med receptionen den dag disse udføres.

Når vi alligevel tilbyder den service at udlevere et girokort med fire dages kredit, forventer vi at vores betalingsbetingelser overholdes, da vi ellers må pålægge gebyr for vores ekstra administration og omkostninger ved rykkerskrivelser.

Større behandlinger

Ved større behandlinger kan vi tilbyde finansieringsordning.

Økonomi politik

Vores honorarer på de såkaldte frie ydelser fastsættes ud fra de faktiske omkostninger på klinikken beliggende i det aktuelle område.

Faktiske omkostninger varierer fra klinik til klinik, som blandt andet afhænger af kvaliteten af den udførte service, kvaliteten af de anvendte materialer, laboratorie-omkostninger, kvaliteten af det anvendte udstyr samt en masse andre faktorer, men sandheden er, at du ville blive overrasket over den tid, vi bruger, i vores stræben efter at holde omkostningerne nede.

Vi har dog aldrig stræbt efter at være økonomisk fornuftige, fordi der er en række kvalitetskrav, vi ikke vil kompromittere. For eksempel vil vi ikke kompromittere vores sterilisationsprocedure, fordi det er så vigtigt både for os og vores patienter.

Vi vil heller ikke anvende billige efterligninger til vores restaureringer bare for “at spare penge” og løbe unødig risiko med hensyn til allergier overfor vore patienter ved at der er blevet anvendt uædle legeringer. Garanticertifikat udleveres!

Sandheden er, at ingen sparer penge på den måde, fordi de billige materialer ikke holder så lang tid, og man risikerer, at patienten kommer tilbage efter nogle få år og klager over, at behandlingen er mislykket. Vi vil ikke gå i den retning, og vi syntes du skal vide hvorfor folk har en uomtvistelig ret til at vide, at de betaler en fair pris for det de køber, hvad enten det er en bil, computer, efteruddannelse eller en porcelænskrone.

Vi lægger vægt på , at vores patienter er informeret om den økonomiske side af deres behandling. Når patienten er informeret om den finansielle del før behandlingens start, så undgås ubehagelige overraskelser senere.